Transport och skotning

Vi utför transport och skotning av ris och massaved. Även transport av jord, grus, sand, bark, flis och övrigt material för park, gård, skog och natur.

Fördelen med transport och skotning från oss, jämfört med större traditionella skotare, är:

När vi röjer och gallrar

När vi utför röjning åt dig kan vi ordna bortförsel och transport av ris, grenar, löv och övrigt som röjs bort. Vid gallring ordnar vi skotning av massaved.

När du själv gör röjning och gallring

Om du själv röjer och gallrar hjälper vi dig med transport och skotning. Vill du även göra transport och skotning själv kan du hyra våra miniskotare för både trädgård och skog.