Gallring – Låt oss på Skogsbruket gallra din skog och natur

Våra utbildade och erfarna medarbetare utför gallring oavsett omfattning. Vi har lång erfarenhet av gallring i skog som behöver extra omsorg, som naturreservat och kulturreservat.

Gallring

För att träd och flora ska få bättre kvalité och tillväxt gallrar vi bort träd och övriga växter som står för tätt intill varandra. De träd och växter som står kvar får mer ljus, näring och vatten.

Gallring är en investering för framtiden – både ekologiskt och ekonomiskt. Gallring ökar värdet på samhällets natur och på den skog som eventuellt någon gång i framtiden ska slutavverkas. Vid gallring tar vi samtidigt ut virke, då de träd som gallras ut blir massaved som kan säljas.

Förstagallring, andragallring och slutgallring

Oftast hjälper vi dig med gallring en till två gånger, samt slutgallring inför slutavverkning. Kanske är du i behov av både förstagallring, andragallring och slutgallring eller bara något av dem.

Förstagallring rekommenderar vi att göra när skogen är i cirka 30-årsåldern. En andragallring sker oftast när skogen är cirka 70 år gammal.