Hållbart skogsbruk

Vi på Skogsbruket arbetar för en hållbar vård och bruk av skog och natur.

Hållbart skogsbruk är i enlighet med principerna i hållbar utveckling. När vi utföra våra tjänster till kommunala såsom privata mark- och skogsägare utgår vi från nedanstående för att skapa ett hållbart skogsbruk. Med detta menar vi på Skogsbruket att vi verkar för en långsiktig och uthållig vård av skog och natur, samt vi tar hänsyn till naturvård och landskapsvård.

Ett hållbart skogsbruk ger dig både kortsiktiga och långsiktiga fördelar gällande ekonomi och ekologi.