Skogskran till ATV fyrhjuling

En hydraulisk ATV skogskran till fyrhjuling är en vagn med kran och grip för skogsarbete. En hydraulisk skogskran lämpar sig bäst för transport och skotning av ris, ved och framförallt massaved.

Att förse din ATV fyrhjuling med en hydraulisk skogskran är optimalt vid röjning och gallring i park, natur och skog.

En ATV skogskran har fördelar