Röjsågskörkortet

Röjsågskörkortet har två olika nivåer som anpassats för olika brukares behov. För att få röjsågskörkort ska man klara både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå.

Nivå RA – Första nivån

Nivå RA är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering, enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.