ATV timmerkärra till fyrhjuling

En timmerkärra till ATV fyrhjuling är en vagn för skogsarbete med kran och gripklo. En ATV timmerkärra lämpar sig bäst för transport och skotning av ris, ved och framförallt massaved.

Att förse din fyrhjuling med en ATV timmerkärra är optimalt vid röjning och gallring i park, natur och skog.

ATV timmerkärra med hydraulisk kran har fördelar