Utbildning inom Skogsbruket

Samtliga medarbetare på Skogsbruket genomgår utbildning på de maskiner och arbetsredskap som vi använder. Till exemepl motorsåg, röjsåg och miniskotare.

För utbildning på motorsåg och röjsåg samarbetar vi med den ekonomiska föreningen Svenska Säker Skog, som utfärdar både motorsågskörkort och röjsågskörkort.

Motorsågskörkort

Motorsågskörkortet har fem nivåer som anpassats för olika behov. Nivå A är den grundläggande nivån som man måste klara först, för att sedan gå vidare till nästa nivå. Läs mer om motorsågskörkortet

Röjsågskörkort

Röjsågskörkortet har två olika nivåer som anpassats för olika brukares behov. För att få röjsågskörkort ska man klara både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå. Läs mer om röjsågskörkortet

Säker skog

Läs mer om Svenska Säker Skog på www.sakerskog.se, där du finner ytterligare information om både motorsågskörkortet och röjsågskörkortet.