Vi på Skogsbruket erbjuder dig en hållbar och levande natur

Röjning

Våra utbildade och erfarna medarbetare utför röjning oavsett omfattning. Både i stadsmiljö och i skog. Läs om röjning

Gallring

Vi har lång erfarenhet av gallring i skog som behöver extra omsorg, som naturreservat och kulturreservat. Läs om gallring

Naturvård & Levande vattendrag

Vi utför dikesrensning, skyddsdikning och markavvattning – allt för att naturen ska få rätt bevattning och jord. Läs om naturvård

Transport & Skotning

Vi utför skotning av ris och massaved. Även transport av jord, grus, sand och övrigt material för park och skog. Läs om transport och skotning

Maskinuthyrning

Är ni i behov av effektiva maskiner och arbetsredskap för trädgård och skog kan ni hyra våra populära miniskotare. Läs om maskinuthyrning