Griplastare till ATV fyrhjuling

En ATV griplastare till fyrhjuling är en vagn med hydraulisk kran och grip för skogsarbete. En griplastare till ATV lämpar sig bäst för transport och skotning av ris, ved och framförallt massaved.

Att förse din ATV fyrhjuling med en griplastare är optimalt vid röjning och gallring i park, natur och skog.

Griplastare med hydraulisk kran till ATV har fördelar