Naturvård och levande vattendrag

För levande natur och skog behöver diken, bäckar och övriga vattendrag bevaras.

Dikesrensning, skyddsdikning och markavvattning

Vi utför dikesrensning, skyddsdikning och markavvattning – allt för att naturen ska få rätt bevattning och näring i jord och mark

Hantverk med handkraft och skonsamma maskiner

För att bevara och underhålla, eller ibland skapa nya vattendrag, krävs kunskap. Vi hjälper dig med dikesrensning, skyddsdikning och markavvattning både för hand med spadar och med våra kranar utrustade med dikesskopa.

Sten, jord, grenar och övrigt som uppstår vid dikning fraktar vi bort med våra dumpersvagnar och kran med dikesskopa – såvida det inte ska ligga kvar som en del av naturvården.

Se filmer om dikesrensning och skyddsdikning