Gripklo till miniskotare
och dumpersvagn

Denna gripklo är standardmonterad på den hydrauliska kranen på våra miniskotare. Gripklon lämpar sig ypperligt för lastning och tömning av ris och massaved.

Gripklon kan monteras på kranen på våra dumpersvagnar, för lastning och tömning vid transport av till exempel ris, sly och material som uppstår vid röjning och gallring i skog och natur.