Aspen – miljövänligt bränsle

Vi på Skogsbruket använder miljövänligt bränsle från Aspen i våra maskiner och arbetsredskap.

1 timmas arbete med vanlig bensin motsvarar över 100 timmars arbete med Aspen alkylatbensin. Alkylatbensin från Aspen är 99 procent renare än vanlig bensin samt snällare mot människan och naturen.

Aspen är ett extra rent och effektivt bränsle som ger kraftigt minskade hälsorisker för dig som arbetar i skogen. Dina maskiner ryker mindre, går bättre och håller längre.

Anledningen till att Aspen akrylatbensin är renare form av bränsle än vanlig bensin, och därmed ett miljövänligare bränsle, är för att man tagit bort hälsoskadliga och miljöskadliga ämnen som bensen, aromater, olefiner och svavel. Alkylat domineras fullständigt av paraffiner. Om en vanlig bensin består av 100-tals olika komponenter, så består endast alkylat av ett tiotal komponenter.