Skogsbruket – Vi vårdar naturen på ett hållbart och levande sätt

Vi på Skogsbruket erbjuder våra tjänster till kommunala parkförvaltningar och naturförvaltningar samt till privata gårdsägare och skogsägare.

Modern småskalig verksamhet i gamla anor

Redan på 80-talet satsade vi på småskaligt naturbruk och skogsbruk med miljövänliga arbetsredskap. Verksamheten växte och sedan dess arbetar vi på Skogsbruket med att vårda naturen på ett hållbart och levande sätt – fortfarande småskaligt. Läs mer om oss på Skogsbruket

Våra tjänster