Timmervagn till ATV fyrhjuling

En ATV timmervagn till fyrhjuling är en vagn för skogsarbete med kran och gripklo. En ATV timmervagn lämpar sig bäst för transport och skotning av ris, ved och framförallt massaved.

Att förse din fyrhjuling med en ATV timmervagn är optimalt vid röjning och gallring i park, natur och skog.

ATV timmervagn med hydraulisk kran har fördelar