Trimmergrip till ATV

Denna timmergrip för ATV är standardmonterad på den hydrauliska kranen på våra miniskotare. Timmergripen till ATV lämpar sig ypperligt för att lasta och tömma ris, massaved och timmer.

Vår ATV timmergrip kan monteras på kranen på våra miniskotare, för lastning och tömning vid transport av till exempel ris, sly och material som uppstår vid röjning och gallring i skog och natur.