Spaning och trender

Spaning, trender, nyheter och dylikt från oss på Skogsbruket och inom skogsbranschen – med fokus på hållbart och levande skogsbruk. Vår egen primära nyhetskanal är Twitter – www.twitter.com/skogsbruket.

Skogen en förnyelsebar resurs som skapar jobb

Det är skogsägarnas rätt att bruka sin skog. Ett hållbart brukande av skogen med sikte på barn och barnbarn som ska skörda frukterna av de investeringar dagens generation gör. Läs mer på www.op.se

Ohållbart ordbruk – och skogsbruk

Företrädare för regeringen, myndigheter med ansvar för skogsbruket, och naturligtvis skogsbruket själva säger att det svenska skogsbruket är hållbart och uthålligt. Men sanningen är att vi inte har ett hållbart skogsbruk. Det är lätt att visa skriver Thomas Tidholm, Skydda Skogen. Läs mer på www.gp.se

Höstens naturreservat i Örebro län

Packa matsäcken och svampkorgen, ta gärna med en kikare och låt dig bländas av höstens alla färger i skog och natur! Här får du tips på några av Örebro läns alla naturreservat som är fina att besöka under hösten. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro

Unga vuxna i skogsbruket

Mats Ostelius, jägmästare och skogsjournalist på tidningen Land Lantbruk & Skogsland frågar på sin Twitter-sida @MatsOstelius: "Utländsk arbetskraft tar hand om röjning och plantering i skogen. Finns det inte plats för svenskar också? Nya såväl som gamla svenskar?".

Vi på Skogsbruket förespråkar unga vuxna i skogsbruket. För det finns plats för både gammal som ny arbetskraft i skogen. Dock behöver kund välja och marknad erbjuda. Vi på Skogsbruket erbjuder samhällets unga vuxna en ingång till arbetsmarknaden och erbjuder samhället att minska ungdomsarbetslösheten. Läs mer på www.skogsbruket.se

Vårda och bruka skog på ett hållbart sätt

Vill du lära dig om hur skog och natur ska brukas och vårdas på ett hållbart sätt? Nu finns chans till kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk. Läs artikeln på www.atl.nu

De ska lyfta Skogsriket

Sverige som skogsrike ska lyftas. 10 personer har utsetts till ambassadörer för regeringens satsning på Skogsriket. Läs artikeln på www.atl.nu

Dialogmöte om hållbart skogsbruk

Landsbygdsministern Eskil Erlandsson och miljöministern Lena Ek håller dialogmöte om hållbart skogsbruk. Läs artikeln på www.atl.nu

Avverkning i Svartedalens naturreservat

Både Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skogsstyrelsen tycker att den förstörelse som skett i Svartedalens naturreservat, med stora körskador av skördare och skotare, inte är roligt att se. Varför anlitar de inte aktörer för gallring och avverkning som vårdar skog, mark och natur? Läs artikeln på www.skogsbruket.se

Storskaliga maskiner sänker tillväxten i skogen

Anders Källström, trottoarbonde med arbetslust, har i tidningen Lantbruk & Skogsland skrivit en debattartikel där han ifrågasätter att storskaliga skördare och skotare vid gallring minskar tillväxten i skogen. Läs artikeln på www.lantbruk.com

Motorsågsskolan lär dig arbeta säkrare

Motorsågsskolan är en serie från Utbildningsradion (UR) om hur du arbetar säkrare med motorsåg, filar sågkedjan, kontrollerar motorsågen, sågar med dragande och skjutande kedja, gör instick med toppen av svärdet, kvistar samt fäller träd. Läs artikeln på www.skogsbruket.se

Bättre vattenhänsyn i skogsbruket

De flesta vattendrag finns i skogen. Allt vatten (våtmarkerna, älven och den lilla skogsbäcken) har stor betydelse för den omgivande skogen. Världsnaturfonden WWF ger ut ett informationspaket som heter "WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen". Den ger tips och vägledning för dig som planerar vattenhänsynen i din skog. Läs artikeln på www.wwf.se

Policy för körskador och markskador

För att få en gemensam policy för körskador och markskador i skog och natur har en arbetsgrupp bildats. Arbetsgruppen består av företrädare från familjeskogsbruket, storskogsbruket, Skogforsk och Skogsstyrelsen. Det handlar om vilka körskador som ur miljöperspektiv är oacceptabla i skogsbruket, samt en sammanfattning av vad som är god praxis vid körning i skogsmark. Läs artikeln på www.lrf.se

Markskador snart ett minne blogg

Frågan om markskador under avverkning är alltid aktuell. Fortec har gjort en rundringning och det visar sig att branschen jobbar på flera fronter. Läs artikeln på www.skogen.se

Än mer miljövänlig skogsvagn från Kranman

Kranman, den svenska välrenommerade tillverkaren av griplastarvagnar till ATV fyrhjulingar, har lanserat en ny skogsvagn med fyrhjulsdrift. Skogsvagnen gör än mindre åverkan på mark och växtlighet, tack vare sin vänliga drift. Läs artikeln på www.atl.nu

Ny miniskotare ger minimala markskador

Främmestadbon Tonys Eikssons miniskotare, kopplad till en ATV, utövar ett mycket lågt marktryck och behöver endast två meter mellan träden för att ta sig fram. Den är avsedd för marker med låg bärighet och känsliga kulturmiljöer och naturmiljöer. Läs artikeln på www.nlt.se

ATV med griplastarvagn passar känslig mark

Terränghjulingen kan vara ett bra val för den som skotar i känsliga miljöer. Det lätta och smala ekipaget tar sig fram utan spår. Bo Lindborg arbetar med sin ATV med tillhörande huggarvagn med kran och vinsch i ett så kallat Natura 2000-område. Uppdragsgivaren är länsstyrelsen i Östergötland. Läs artikeln på www.atl.nu