ATV huggarvagn

En ATV huggarvagn till fyrhjuling är en vagn för skogsarbete med kran och gripklo. En huggarvagn till ATV fyrhjuling lämpar sig bäst för transport och skotning av ris, ved och framförallt massaved.

Att förse din ATV med huggarvagn är optimalt vid röjning och gallring i park, natur och skog.

ATV huggarvagn med hydraulisk kran har fördelar