Fila sågkedjan på din motorsåg

Lär dig tekniken att fila sågkedjan på din motorsåg. Filmen ger dig tips på hur du sågar till ett stöd åt klingan, filar efter en mall, att spänn kedjan innan filningen samt många andra värdefulla tips.

Se det här andra avsnitt ur Motorsågsskolan från Utbildningsradion för hur du filar motorsågens kedja.

Avsnitt 2 ur Motorsågsskolan från Utbildningsradion

Fila sågkedjan på motorsågen

Klicka på bilden för att se filmen.
Filmen är tung, så har tålamod och vänta till filmen har laddats in. Därefter börjar den spelas.

Fler avsnitt ur Motorsågsskolan från Utbildningsradion finner du här intill.